Nyomtatás

Kiadja: Gróf és Társai Kft.


Felelős kiadó: Gróf Zsolt, ügyvezető


Használat feltételei

Ezen web-oldalak használatával egyetért az alábbi feltételekkel. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a használat feltételeit időnként aktualizáljuk. Ezért kérjük rendszeresen ellenőrizze a változtatásokat.


Adatvédelem

Minden a Gróf és Társai Kft. web-lapján megjelenő személyes adat kizárólag az Ön segítségére, a termékinformációk átadására vagy szolgáltatási ajánlat adása céljából kerülnek nyilvántartásba ill. feldolgozásra. A Gróf és Társai Kft. biztosítja Önt, hogy az Ön adatait a jelenleg érvényes adatvédelmi jog előírásainak megfelelően bizalmasan kezeli.


Copyright

Minden jog fenntartva. Szöveg, kép, hang és egyéb megjelenítési formák és annak elrendezése a Gróf és Társai Kft. jogvédelme alá tartozik. Annak sokszorosítása, az egész vagy egyes részletek átalakítása a Gróf és Társai Kft. jóváhagyása nélkül nem engedélyezett. A www.grofkft.hu néhány web-oldala tartalmazhat olyan részleteket, melyek harmadik személy jogvédelme alá tartoznak.


Garancia

Jelen web-oldal a lehető leggondosabban került összeállításra. Ennek ellenére a Gróf és Társai Kft. fenntartja a jogot, hogy az előforduló hibákért, változásokért felelősséget nem vállal. Minden a jelen web-oldal közvetlen vagy közvetett használatából adódó bárminemű kár megtérítését a Gróf és Társai Kft. kizárja, amennyiben ez nem durva hanyagságából vagy bizonyíthatóan szándékos magatartásából keletkezett. Az Gróf és Társai Kft. nem tekinthető felelősnek külső linkekért ill. egyéb internetes kapcsolattartás tartalmáért.